Vestaksen-Eiendomsforvaltning_web

Vestaksen Eiendom utvider: Vaktmesterne inn i eget hus

Vestaksen Eiendom utvider virksomheten. Nå tas seks vaktmestere med lang fartstid inn i eget hus.

I selskapet Vestaksen Eiendomsforvaltning, som også betjener en rekke eksterne kunder, er Vestaksen Eiendom hovedaksjonær. Daglig leder i forvaltningsselskapet, Vegard Bråta, ser fram til å utvikle selskapet videre i samarbeid med Vestaksens ledelse og øvrige selskaper.

– Vestaksen er en profesjonell og voksende eiendomsutvikler, både når det gjelder bolig og næring. Selskapet kjennetegnes ved å ha fornøyde kjøpere og leietagere. Våre erfarne vaktmestere har nå fått ansvaret for at kundene fortsetter å være fornøyde år etter år, uttaler Bråta. Han opplyser at selskapet har ambisjoner om å utvikle virksomheten som omfatter forvaltning av næringseiendommer, boligsameier og parkeringskjellere for en rekke kunder på aksen fra Oslo til Kongsberg.

Vestaksen Eiendomsforvaltning påtar seg de fleste oppgaver innenfor kommersiell og teknisk drift. Det omfatter også brøyting, strøing og flytting av brakkerigger.

Administrerende direktør i Vestaksen Eiendom, Morten Hotvedt, ser fram til å utvikle samarbeidet med mannskapet som nå har fått ansvaret for å forvalte selskapets eiendommer. – Vestaksens portefølje er nå blitt så stor og består av så mange nærings- og boligprosjekter at det var naturlig å knytte forvaltningen av eiendommene tettere til oss. Samtidig skal forvaltningsselskapet utvikle eksterne kunderelasjoner, sier Hotvedt. Hans ambisjon er at Vestaksen Eiendomsforvaltning skal yte førsteklasses tjenester og ligge i front når det gjelder moderne og miljøvennlige arbeidsprosesser og utstyr. – Selvkjørende kjøretøy og roboter er allerede på markedet. Vårt selskap skal være blant de første til å ta slikt i bruk, uttaler Hotvedt.

Den som står stille har allerede begynt tilbakegangen

Terje Stykket