Bilde-Vestaksen-Sindre-Berg_web

Konstituert adm. direktør i Vestaksen Eiendom

Sindre Juel Berg er fra 1.10.2020 konstituert som administrerende direktør i Vestaksen Eiendom. Berg er i dag selskapets CFO.

Konstitueringen skjer etter at administrerende direktør Stene T. Bergsløkken har sagt opp stillingen og forlater selskapet etter et halvt år. Bergsløkken opplyser at det er en totalvurdering som ligger til grunn for at han søker nye utfordringer.

– Jeg er kommet til at jeg ønsker andre arbeidsoppgaver og jobbutfordringer enn de som nå lå foran meg i Vestaksen Eiendom, opplyser Bergsløkken

Styreleder i Vestaksen Eiendom, Per Christian Voss, tar til etterretning at Bergsløkken forlater selskapet etter så kort tid. Han opplyser at Bergsløkken i en periode vil ta hånd om igangsatte prosjekter og følge opp prosesser med samarbeidspartnere og andre.

– Stillingen som selskapets administrerende direktør vil bli utlyst med det første, opplyser styreleder Voss.

Den som står stille har allerede begynt tilbakegangen

Terje Stykket