Vestaksen Eiendom

Utvikler bolig- og næringsprosjekter i området Oslo Vest - Kongsberg

«Gjennomføringskraft med kvalitet»

Eierandel i selskapet

60%
prosent

Eier siden

2011

Sum driftsinntekter (i hele tusen)

Carl Brynjulfsen

Administrerende direktør

Per Christian Voss

Styreleder