Djerv, sulten og enkel

Min viktigste drivkraft og motivator i et langt liv som kjøpmann, investor og gründer er at lysten til å vinne er større enn frykten for å tape. Det er denne leveregelen som drev foreldrene mine til å utvikle Stykket Engros – det samme som bidro til at jeg utviklet Validus fra 40 millioner i omsetning ved starten i 1995 til 4 milliarder da jeg solgte i 2013. Det er lysten til å vinne som hver dag driver meg til å bygge konsernet Stykket Holding og som hele tiden får meg til å vurdere nye investeringer.

En leders suksesskriterier: Tenne varme og skape engasjement

  • Terje Stykket

Tre små ord
De tre små ordene som driver meg, er djerv, sulten og enkel. Jeg kaller det Mjøndals-modellen og de tre ordene ligger til grunn for mye av det jeg står for. De er til motivasjon og støtte når jeg skal ta viktige beslutninger.
Jeg driver butikk med hjertet først. For meg er verdier mer enn pynteord. Det er ikke nok bare å si dem. Jeg er opptatt av at vi i vårt daglige arbeid praktiserer de verdiene som ligger i selskapene.

Risiko
Jeg tar gjerne risiko, trives med å være litt frekk og djerv, tenke smart, klekke ut nye løsninger og få til noe. Så trives jeg utrolig godt sammen med andre mennesker og synes det er moro å være skipper på skuta samtidig som jeg vil være med på å ro båten.

Noen av mine sterke sider er at jeg er ydmyk, nysgjerrig, djerv og enkel, eller naiv. Det å være djerv betyr for meg å tørre. For å tørre må du kanskje være litt enkel og godtroende. Jeg tror godt om alle mennesker. I utgangspunktet.

Jeg mener at jeg har vært flink til å ansette folk som er flinkere enn meg, som er annerledes enn meg og som har stanset meg når følelsene min har ført meg i gal retning.

Eierrollen
Som eier er jeg opptatt av å rendyrke eierrollen. Det betyr at mine fremste oppgaver i Stykket Holding er å

  • utvikle ideene
  • ta ut skaper- og gründerkraften
  • definere verdiene
  • stille krav til avkastning på kapitalen
  • utfordre styret

 

Suksesskriterier i Stykket Holding
vi har felles mål, de samme ambisjonene og de hårete drømmene
vi har gode diskusjoner og ryddighet i rollene
vi har trygghet som gjør at det er lov å si at man er uenig og at det er helt ok å be om råd og hjelp
vi viser handling og gjennomføringskraft (Terje hater at planer forblir planer…)

Samfunnsengasjement
Jeg er opptatt av at alle som driver næringsvirksomhet tar samfunnsansvar og at næringsforeningene engasjerer seg i samfunnspolitikk. Slik må det være for at samfunnet vårt og arbeidslivet skal fungere. Vi eier utfordringene sammen – og det er handling som må til for å få til endring.


Dette er bakgrunn for at jeg har valgt å engasjere meg i
Internasjonale Drammen
Innen 2020 skal prosjektet bidra til at 1000 mennesker med innvandrerbakgrunn er kommet i jobb. Det unike med Internasjonale Drammen er at det er næringslivets egne som har skapt prosjektet og som driver det. Det er vi som kjenner næringslivets behov best – og som vet at ledere har en lei tendens til å ansette folk som er like dem selv. Uttrykket ”forskjellighet beriker” står sentralt i Internasjonale Drammen. Min oppmuntring til bedriftslederne er å tenke utradisjonelt ved neste ansettelse.