Header-bilde av Grothaug og Drange
Bilde: Administrerende direktør i Renta Norge, Leif-Martin Drange, (t.h.) og administrerende direktør Knut Grothaug i Utleiesenteret (Foto: Torbjørn Tandberg)

Selger Utleiesenteret

Utleiesenteret, der Stykket Invest eier 25,5% av aksjene, er solgt til Renta. Det nordiske milliardkonsernet får etter oppkjøpet 350 medarbeidere og 19 anlegg i Norge. Omsetningen ventes å passere 900 millioner kroner.

Utleiesenteret har avdelinger i Drammen, Oslo, Kongsberg og på Gardermoen, omsetter for ca. 300 millioner kroner og sysselsetter ca. 80 medarbeidere.

Styreleder i Utleiesenteret, Per Christian Voss, er overbevist om at Rentas overtagelse sikrer Utleiesenterets kunder og ansatte de beste utviklingsmulighetene.
– Dette er helt i tråd med utviklingen i bransjen og markedet. Anleggene blir større, spesialiseringen øker og kravene til de avanserte digitale og teknologiske løsninger er store og økende. Å være en del av en offensiv og internasjonal aktør, er den beste posisjonen å være i med tanke på videre vekst, sier Voss.

Alle ansatte i Utleiesenteret beholder jobbene sine. Lederne blir med videre og selskapets avdelinger videreføres. Kontinuitet og fortsatt sterk lokal forankring er sikret. Utleiesenterets eiere, som fortsatt jobber i selskapet, vil reinvestere i Renta Group.

Når Utleiesenteret nå blir en del av Renta, vil det styrke grunnlaget for videre vekst både i eksisterende og nye markeder. Kundene vil få et bredere tilbud både med hensyn til materiell og geografisk dekning. Tilgangen på de beste teknologiske og digitale løsningene er sikret og det høye servicenivået og den sterke lokale forankringen vil bli videreført.

Den som står stille har allerede begynt tilbakegangen

Terje Stykket